title-img

ડિજિટલ શિક્ષક મિશન

રાજ્યભરનાં શ્રેષ્ઠ શિક્ષકોથી બનેલ
200+ ટીમો દ્વારા તૈયાર ડિજિટલ કન્ટેન્ટ

ટીમો

TeamVidyaganga

ધોરણ 7

ટીમ વિદ્યા ગંગા

શિક્ષકો દ્વારા બનેલ કુલ કન્ટેન્ટ - 9

TeamShikshaSetu

ધોરણ 7

ટીમ શિક્ષાસેતુ

શિક્ષકો દ્વારા બનેલ કુલ કન્ટેન્ટ - 9

TeamGyanpith

ધોરણ 7

ટીમ જ્ઞાનપીઠ

શિક્ષકો દ્વારા બનેલ કુલ કન્ટેન્ટ - 9

TeamShamiksha

ધોરણ 7

ટીમ સમીક્ષા

શિક્ષકો દ્વારા બનેલ કુલ કન્ટેન્ટ - 7

TeamVallabh

ધોરણ 7

ટીમ વલ્લભ

શિક્ષકો દ્વારા બનેલ કુલ કન્ટેન્ટ - 7

TeamDigitalLearning

ધોરણ 7

ટીમ ડિજિટલ લર્નિંગ

શિક્ષકો દ્વારા બનેલ કુલ કન્ટેન્ટ - 6

TeamInspire

ધોરણ 7

ટીમ ઇન્સ્પાયર

શિક્ષકો દ્વારા બનેલ કુલ કન્ટેન્ટ - 4

TeamPrerna

ધોરણ 7

ટીમ પ્રેરણા

શિક્ષકો દ્વારા બનેલ કુલ કન્ટેન્ટ - 2